Jakie dokumenty są wymagane podczas przeglądu samochodu sprowadzonego z zagranicy?

Drukuj

W przypadku samochodów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych:

„Certificate of Title" lub „Certificate of Orgin" – Dokument własności.


Unia Europejska:

Dowód rejestracyjny pojazdu z kraju poprzedniej rejestracji.


W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt.